I det fynske folks tjeneste

Færre fynboer skal behandles på OUH

Odense Universitetshospital skal spare og effektivisere de kommende år, og det betyder blandt andet at OUH skal behandle færre fynboer og flere jyder de kommmende år.

-

Odense Universitetshospital skal spare og effektivisere de kommende år, og det betyder blandt andet at OUH skal behandle færre fynboer og flere jyder de kommmende år.


Personalet på OUH skal løbe stærkere

Odense Universitetshospital skal til næste år forbedre økonomien med 100 millioner kroner. Pengene skal hentes ved at sygehuset reducerer i medarbejderstaben, effektivserer arbejdet og behandler flere patienter fra andre amter.

Sygehusledelsen regner med at hente 50 millioner kroner ved at skære ned på omkostningerne. Medarbejderstaben skal reduceres ved naturlig afgang og ved manglende genbesættelse af ledige stillinger, og OUH skal samtidig op på samme produktionsniveau som andre sygehuse i landet.

Den anden halvdel af pengene skal OUH skaffe ved at omlægge behandlingen. Det betyder, at OUH skal behandle færre fynboer med såkaldte \"almindelige sygdomme\" og flere patienter fra andre amter med sjældne og komplicerede sygdomme.

Sygehusledelsen vil øge andelen af patienter fra andre amter fra 20 procent til 25-30 procent.  Patienter fra især Sydjylland betaler for behandlingen på OUH, og dermed er denne gruppe med til at rette op på sygehusets skræntende økonomi. Fynboer med såkaldte almindelige sygdom skal i stedet i højere grad behandles på kystsygehusene.

Derudover vil OUH øge samarbejdet med private virksomheder for at få ideer til at øge produktiviteten.

Den storstilede handleplan for OUH blev vedtaget på sygehusudvalgets møde tirsdag.