Færre indlagte med corona ender på intensiv eller dør

Under første bølge lå op mod 30 procent af de coronaindlagte på intensiv. Det er faldet til cirka 10 procent.

Lægerne er blevet klogere på, hvordan man bedst behandler meget syge coronapatienter.

Det betyder, at færre indlagte med coronavirus bliver så syge, at de ender på intensiv eller dør, når man sammenligner nu med tiden under første coronabølge i foråret 2020.

Det fortæller Jens Lundgren, overlæge og professor ved Rigshospitalet og Københavns Universitet.

- Under første bølge var omkring 25-30 procent af de folk, der var indlagt med covid-lungebetændelse, på intensivafdeling.

- Den andel er faldet nu til cirka 10 procent. Det er et udtryk for, at man nu kan vende mange i lungebetændelsesstadiet, før de bliver alvorligt syge, sammenlignet med tidligere, siger han.

Også hvad angår dødsfald blandt de meget syge coronapatienter, er der sket en nedgang. Under første bølge var det omkring 25 procent af de indlagte med en lungebetændelse på grund af virusset, som døde.

- Det er faldet relativt set med cirka 50 procent, siger Jens Lundgren.

Han fremhæver et studie, der viser, at dødeligheden er faldet i absolutte tal fra 20 procent til 10 procent fra første bølge til og med anden bølge.

Bliver hurtigere rask

Hvis man udvikler lungebetændelse på grund af covid-19 og skal indlægges, vil lægerne først sørge for at give ilt og væske, så organerne fungerer.

Sådan lyder det fra Henrik Nielsen, der er professor og overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Bagefter kan man give medicin.

- Remdesivir angriber virus tidligt i sygdomsudviklingen, og så er der et binyrebarkhormon - dexamethason - som vi anvender senere i sygdomsudviklingen til at hæmme den alvorlige betændelsessygdom, der kommer i lungerne.

- Når vi gør det, bliver man hurtigere rask, siger han.

Også han fremhæver, at patienter i dag gennemsnitligt er indlagt i kortere tid, færre bliver alvorligt syge, og der er også et fald i antallet af døde.

Men sygdommen er stadig alvorlig.

- Vi kan se ud af de danske erfaringer, at når man først er på hospitalet, og organerne svigter, så er det desværre en kritisk og alvorlig tilstand.

- Der er stadig dødsfald - helt overvejende hos svækkede patienter og patienter, der har mange kroniske sygdomme i forvejen, siger han.

Forebyggende medicin

Der pågår løbende studier og forsøg med behandlinger, der er nemmere og mere effektive.

Et relativt nyt middel er Sotrovimab. Det er et protein, der bruges forebyggende hos personer, der er i meget høj risiko for et alvorligt sygdomsforløb.

Lægemidlet kan gives, så snart der er en positiv PCR-test, og så blokerer det, at virus udvikler sig i kroppen.

Tal fra Statens Serum Institut viste tirsdag 13.000 nye smittetilfælde. I alt er 739.071 - svarende til omkring hver ottende i Danmark - blevet bekræftet smittet med coronavirus under pandemien.

I tirsdagens opgørelse steg antallet af indlagte med 58 til 666. 71 af de indlagte lå på en intensivafdeling, heraf fik 50 hjælp af en respirator til at trække vejret.