Færre køber avis på Fyn

Fynboerne købte sidste år færre aviser end året før. Både Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende oplevede nedgang i oplagstallene, mens Kjerteminde Avis fik en meget beskeden fremgang. 

-

Fynboerne købte sidste år færre aviser end året før. Både Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende oplevede nedgang i oplagstallene, mens Kjerteminde Avis fik en meget beskeden fremgang.

Fyns Amts Avis oplag faldt med tre procent. I 2002 var oplaget på 19.049 aviser og i 2003 var oplaget 18.470.

Fyens Stiftstidendes oplag faldt fra  62.474 til 62.077 aviser.  Faldet på 398 aviser giver en tilbagegang i oplagstallet på 0,6 procent.

Til gengæld oplevede Kjerteminde Avis en oplagsfremgang på 1,3 procent. Fremgangen bunder dog kun i en oplagsfremgang på 22 aviser. Oplaget blev i 2003 på 1.786 aviser.  

Tallene, der bliver offentliggjort i Børsen, er baseret på udgivererklæringer.