Færre penge til bekæmpelse af ventelister

Det kommer til at gå langsommere med at afvikle ventelisterne til behandling på de fynske sygehuse til næste år. Fyns Amt vil modtage færre penge fra staten til bekæmpelse af ventelisterne, og derfor vil politikerne igen have styr på, hvor meget sygehusene må behandle.

-

Det kommer til at gå langsommere med at afvikle ventelisterne til behandling på de fynske sygehuse til næste år. Fyns Amt vil modtage færre penge fra staten til bekæmpelse af ventelisterne, og derfor vil politikerne igen have styr på, hvor meget sygehusene må behandle.

I 2002 modtog Fyns Amt omkring 129 mio. kr til nedbringelse af ventelisterne til sygehusene. Til næste år vil dette beløb falde til omkring 40 mio. kr. og det betyder at sygehusafdelingerne er nød til at bremse op med deres aktivitet.

Styr på udgifterne
Sygehusudvalget i Fyns Amt skal tirsdag afgøre, hvordan opbremsningen skal ske. Politikerne skal tage stilling til, om reduktionen i aktiviteten skal ske øjeblikkeligt eller over tre eller seks måneder i 2003.

Under alle omstændigheder vil amtet gøre op med den aktivtetsbaserede afregning, der har været gældende for bevillingerne til sygehusafdelingerne i år. Til næste år går amtet igen over til at give rammebevillinger til afdelingerne, og så er det selv op til afdelingerne at sørge for at aktivitetsniveauet - og dermed behandlingen af fynboerne - ikke overskrider det beløb der er bevilget.

Formålet med at gå fra aktivitetsbaseret afregning til rammebevilling er at forhindre, at der sker overforbrug på sygehusområdet.