I det fynske folks tjeneste

Færre sengepladser betyder flere drab

Flere drab, drabsforsøg og ildspåsættelser begået af psykisk syge kan forklares med, at der er færre sengepladser på de psykiatriske hospitaler. Region Syddanmark ligger i bund hvad angår udgifter til psykiatrien.

Det har store omkostninger, når politikere lukker sengepladser på psykiatriske afdelinger. Virkningen er flere drab, drabsforsøg og brandstiftelser, som er begået af psykisk syge. Det er konklusionen i et nyt dansk forskningsprojekt.

I lang tid har det været en påstand, at der er en sammenhæng, men nu er der skaffet et statistisk bevis for, at færre sengepladser kan mærkes, og at den øgede indsats med socialpsykiatri og distriktspsykiatri kan ikke kompensere for virkningen.

Det viser forskning, som overlæge Peter Kramp og lektor i statistik Gorm Gabrielsen har stået for. Deres resultat vil nu blive trykt i tidsskriftet European Psychiatry. De har set på udviklingen i amterne fra 1980 og frem til 1997, men konklusionen er aktuel, fordi tendensen er fortsat, skriver de.

Hos Landsforeningen Sind er man ikke overrasket over forskernes resultater.

- Statistisk sammenhæng er jo ikke nødvendigvis det samme som indholdsmæssig sammenhæng, men i denne sag, tror jeg desværre, forskerne har ret. Færre sengepladser betyder, at folk bliver udskrevet tidligere, og man skal være endnu mere syg for at få lov til at være på en af de pladser, der er tilbage. Der bliver mindre plads til de lange stabiliserende forløb, som er nødvendige i forhold til dem, der begår den slags forbrydelser, siger Knud Kristensen, næstformand i Landsforeningen Sind.

I følge forskernes resultater har de amter, der har stået for de største nedskæringer i antallet af sengepladser, samtidig haft en stor stigning i antallet af retspsykiatriske patienter.

Langt de fleste psykisk syge, der begår personfarlig kriminalitet, lider af skizofreni.

Få pladser i Region Syddanmark

Region Syddanmark er blandt de regioner i landet der bruger færrest penge på psykiatri pr. indbygger. I 2008 brugte Region Syddanmark 9.652 kroner, og det er næstfærrest penge pr. borger. Kun Nordjylland bruger et par hundrede kroner mindre, mens hovedstaden bruger næsten 17.000 kroner pr. 10.000 indbyggere.

Når det kommer til antallet af sengepladser ligger den syddanske region i midten med 5.78 senge pr. 10.000 indbyggere. I hovedstaden er der næsten det dobbelte antal sengepladser.