Færre søger efterskole

I mange år har de fynske efterskoler haft fuldt hus og lange ventelister på den her tid af året. Men i år er det anderledes. De fleste efterskoler har stadig ledige pladser

Der er ledige pladser på 27 af de 40 fynske efterskoler.

Årsagen er, at regeringen sidste sommer kom med meldinger, der skabte usikkerhed om, hvor meget forældrene skulle betale for efterskoleophold fremover

Hertil kommer, at antallet af unge falder og mange skoler har år for år. Og at flere efterskoler har oprettet flere og flere pladser.

- Jeg skal i øvrigt understrege, at søgningen til de fynske skoler er pæn, sammenlignet med søgningen til skoler i de fleste egne af landet, og at kun søgningen i trekantsområdet og Østjylland er bedre, siger Sophus Bang Nielsen, Sekretariatsleder i Efterskoleforeningen.

15 efterskoler er fyldt

Efterskoleforeningen kan fortæller, at i alt 4 efterskoler på Fyn har udvidet deres elevtal, at yderligere 15 skoler er fyldt eller i praksis er meget tæt på at være fyldt.

10 skoler mangler meget få elever, medens 9 skoler mangler ca. 10 elever hver.

Endelig er der et par skoler, som har meget alvorlig mangel på elever.

- Der er en tydelig tendens til, at de skoler, der har været aktive i lokalområdet og har stor udadvendt virksomhed - koncerter, opvisninger, udstillinger, deltagelse i Danmarks indsamling m.v. - har god søgning. Der gælder også ligesom søgningen til skoler med en stærk profil inden for det musisk kreative som gymnastik, idræt, musik, teater eller på anden vis profilerer sig med it eller specialundervisning er stor, siger Sophus Bang Nielsen, Sekretariatsleder i Efterskoleforeningen.

www.efterskole.dk