I det fynske folks tjeneste

Færre svenske medicinstuderende på SDU

Stort fald i antallet af svenske ansøgere til lægestudiet på SDU. Det glæder både universitetet og politikere, fordi faldet er væsentligt i kampen for at få bugt med manglen på danske læger.

En gammel fransk ostescanner bruges nu af OUH til leverpatienter.

Opgørelse af kvote 2-ansøgningerne viser, at der i år er 40 procent færre svenske ansøgere til medicinstudiet på SDU end de foregående år.

Halvdelen af alle studerende på lægevidenskab bliver optaget via den såkaldte kvote 2-ordning. Og i år har langt færre svenskere altså søgt ind via kvote 2.

I 2007 var der 447 svenske ansøgere - i år er det tal faldet til 270 ansøgere. Det svarer til et fald på hele 40 procent.

Den svenske invasion af lægestuderende udebliver blandt andet, fordi de danske universiteter nu bruger en mere rimelig bedømmelse af de to landes karaktersystem.

- Vi er gået ind og regulere karaktererne. Vi kunne se, at der har været mere inflation i de svenske karakterer end i de danske. Og det har vi taget højde for ved at stramme omregningen, siger Studiechef Per Andersen, SDU.

Samtidig har to svenske universiteter udvidet antal af pladser på lægestudierne, og det betyder, at flere svenskere kan studere i hjemlandet.

Også det generelle antal kvote 2-ansøgere til SDU er blevet kraftigt formindset.

Sidste år søgte godt 4000 unge ind på SDU via kvote 2. I år er tallet små 3000 ansøgere. Det svarer til et fald på cirka 27 procent.

Nedgangen bekymrer dog ikke Syddansk Universitet. Nedgangen var ventet, fordi et meget stort antal unge valgte at søge ind sidste år for at undgå en række skærpede adgangskrav, som  træder i kraft i år. 

Hvor mange, der er søger ind på SDU via kvote 1 står først klart efter ansøgningfristen 1 juli.