I det fynske folks tjeneste

Færre syddanske tvangsauktioner

På landsplan var der i 2014 3499 tvangsauktioner, og det er et fald på 22 procent i forhold til 2013.

Sådan fordeler faldet af tvangsauktionerne sig i regionerne. Det faktiske antal i 2014 er angivet i parentes:

Region Hovedstaden: -28,2 procent (559)

Region Syddanmark: -22,6 procent (740)

Region Sjælland: -22,5 procent (1084)

Region Midtjylland: -18,4 procent (682)

Region Nordjylland: -18,4 procent (434)

De regionaliserede tal er ikke korrigeret for sæsonudsving, og disse tal afviger derfor fra de sæsonkorrigerede landstal fra Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik og Ritzau