I det fynske folks tjeneste

Færrest fartkontroller på Fyn

Fyn er det sted i landet, hvor risikoen for at gå i politiets foto-fartfælder er mindst. Det er mangel på folk til at betjene udstyret, der gør, at der laves færre fartkontroller på Fyn end i resten af landet.

-

Fyn er det sted i landet, hvor risikoen for at gå i politiets foto-fartfælder er mindst. Det er mangel på folk til at betjene udstyret, der gør, at der laves færre fartkontroller på Fyn end i resten af landet.


De færreste bilister bryder sig om at blive fotograferet af politiets måleudstyr, når de overskrider hastighedsgrænserne på de fynske veje. Til gengæld kan fynboerne glæde sig over at risikoen for at se glimtet fra fotofælderne er langt mindre på Fyn end noget andet sted.

Tal fra Vejdirektoratet for april kvartal viser, at den automatiske trafikkontrol var i aktion 472 gange i Vejleområdet, som topper listen. På Fyn var den kun i aktion 223 gange - altså under halvdelen af niveauet i Vejleområdet.

- Vi har haft en periode, hvor vi har haft svært ved at skaffe mandskab. På Fyn bliver opgaven løst af pensionerede betjente, og vi har ikke haft held til at skaffe nok medarbejdere de sidste otte-ni måneder, siger Vicepolitikommissær Bent Hansen fra Odense Politi.

Færdselspolitiet på Fyn har for af afhjælpe manglen på medarbejdere til at betjene fotofælderne spurgt rigspolitiet, om de måtte bruge civile borgere, men det fik politiet afslag på. Og i modsætning til andre politikredse, vil politiet på Fyn ikke bruge betjente i tjeneste.

- Hvis man vagtsætter betjente til den slags opgaver mod deres vilje, er det ikke sikkert at opgaven bliver løst ordentligt, siger Bent Hansen.