FAKTA: Den nye folkeskolereform

Den nye folkeskolereform træder i kraft i to trin. I andet trin med lektielæsning - dog uden De Konservative.

Regeringen - dengang med SF - har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative indgået en aftale om en folkeskolereform.

Trin et blev indført efter sommerferien, mens trin to træder i kraft efter næste folketingsvalg uden deltagelse af De Konservative.

De Konservative var med i folkeskoleforliget fra 2002 og har derfor vetoret over for ændringer, som partiet ikke er enig i. Derfor kan den endelige reform først vedtages efter folketingsvalg.

Her følger hovedelementerne:

Trin et: Fra august 2014 (indgået af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative)

- Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne.

- Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.

- Eleverne vil dog - hvis de fravælger lektiehjælp - kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i 4.-6. klasse og 33 timer i 7.-9. klasse. Det gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg.

- Ny tid til understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen.

- Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen.

- Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver (permanentgørelse og afgrænsning af skolestartforsøgene).

- En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af de fælles mål i de enkelte fag.

- Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i.

Dette lovforslag skal sikre, at hovedelementerne i aftalen om et fagligt løft af folkeskolen kan implementeres allerede fra skoleåret 2014/2015.

Trin to: Efter næste folketingsvalg (indgået af regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti)

- En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i 4.-6. klasse og 35 timer i 7.-9. klasse.

- Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden.

Kilde: Ministeriet for Børn og Undervisning.

/ritzau/