FAKTA: Det betyder trafikaftalen for Fyn

Alle partier undtagen Enhedslisten har indgået en ny trafikaftale med penge til broer, cykel- og vejprojekter.

Her kan du se, hvad aftalen betyder for Fyn.

* Genåbning af Langeskov Station - 10,4 millioner kroner. En ekstrabevilling skal sikre, at Langeskov station på strækningen mellem Nyborg og Odense kan genåbnes i 2015.

Andre tiltag:

* Modulvogntogsnettet udvides - 75 millioner kroner. En lang række strækninger udbygges, så modulvogntog (ekstra store lastbiler) må køre der.

* Øget totalvægt for lastvognstog. Den maksimale tilladte vægt for 7-akslede vogntog øges fra 54 til 56 ton.

* Tilslutningsanlæg til motorveje - 50,5 millioner kroner. Pengene skydes i en særlig pulje, hvor kommunerne og staten deles om udgifter til nye projekter på statsvejnettet

* Fremme af cyklisme - 50 millioner kroner. Pengene skal bruges på statslige cykelprojekter, der fremmer cyklen som transportmiddel. Samtidig udmøntes 175,1 millioner kroner fra den særlige cykelpulje til projekter rundt om i hele landet.

* Bedre trafiksikkerhed - 37,4 millioner kroner. Pengene går blandt andet til forebyggelse af højresvingsulykker.

* Nye teknologiske muligheder - 29,3 millioner kroner. Pengene går til initiativer, der kan forbedre mobiliteten og trafiksikkerheden.

* Ny vejlov. Partierne vil stemme for en ny vejlov, som blandt andet skal sikre bedre styring og koordinering af vejarbejder og gøre det muligt at differentiere betaling for parkering, så det kan gøres billigere eller gratis for især elbiler.

Kilde: "Trafikaftale 2014" - Transportministeriet.