FAKTA: Så mange gik konkurs i marts

Flest konkurser i Region Hovedstaden, færrest i Region Sjælland.

I marts var der 394 konkurser på landsplan, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Sådan fordeler antallet af konkurser sig i regionerne i marts. Antallet af konkurser for samme periode sidste år er angivet i parentes.

Region Hovedstaden: 191 (136)

Region Midtjylland: 58 (62)

Region Syddanmark: 60 (49)

Region Nordjylland: 45 (35)

Region Sjælland: 41 (36)

De regionaliserede tal er ikke korrigeret for sæsonudsving, og disse tal afviger derfor fra sæsonkorrigerede landstal fra Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik