Falck er blevet hurtigere

Ambulancerne på Fyn kommer hurtigere og hurtigere frem til ulykkesstederne. En opgørelse over Falcks responstider i 2000 viser, at ambulancerne sidste år var hurtigere fremme end året før overalt på Fyn.

Ambulancerne var hurtigere fremme sidste år

Ambulancerne på Fyn kommer hurtigere og hurtigere frem til ulykkesstederne. En opgørelse over Falcks responstider i 2000 viser, at ambulancerne sidste år var hurtigere fremme end året før overalt på Fyn.

I gennenmsnit var ambulancerne på Fyn 7,5 minutter om at nå frem til ulykkestederne sidste år. Det er en lille forbedring i forhold til 1999, hvor den gennemsnitlige responstid var på 7,6 minutter. I 1997 og 98 var responstiden på 7,8 minutter.

Dermed overholder Falck sin kontrakt med Fyns Amt, der fastlægger en gennemsnitlig responstid på 7,9 minutter.

Næsten alle steder på Fyn formåede Falck at forbedre responstiderne i 2000.

I Assens faldt responstiden med 0,1 minut, mens der i Bogense var et fald fra 8,7 til 7,6 minutter i 2000.

De to byer har amtspolitikernes særlige opmærksomhed, da begge sygehuse blev nedlagt i forbindelse med amtets sygehusomlægninger.

Tallene er gennemsnitstal og dækker over store udsving. Falck registrerer hvergang en kørsel har taget over 15 minutter, og også her har der procentvis været en mindre nedgang.

I 2000 var der 794 udrykninger, der tog over 15 minutter. I 1999 var tallet kun 730, men da antallet af ambulancekørsler samlet set er steget, er antallet af kørsler på mere end 15 minutter procentvis faldet til 5 procent mod 5,4 procent i 1999.

På landsplan er Fyn et af de områder der har den korteste responstid. Kun i Københavns Amt er Falck hurtigere end på Fyn. Her tager en udrykning i gennemsnit 6,5 minutter.