Falck føler sig misforstået

Falck finder behov for at rette misforståelser i ambulanceafgørelse, hvor de mener, at regionrådspolitikere har udlagt deres tilbud forkert.

Falck tilbød Region Syddanmark at fortsætte med at modtage ambulancetjenesten til samme pris som i dag og til samme kvalitet som i dag til samme pris som i dag i 12 måneder - eller mere - indtil et nyt udbud kunne gennemføres.

Sådan lød Falcks tilbud til Region Syddanmark, da regionen fredag indbød Falck til dialog om at fortsætte med at betjene regionens borgere med ambulancetjeneste.

- Desværre blev det af enkelte regionsrådspolitikere fremhævet som grundlag for beslutningen, at Falck tager overpriser. Det er ikke tilfældet, siger Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen.

Falck tilbød nemlig at stille med de udbudte beredskaber med det antal medarbejdere til den akutte kørsel og sygetransport, som er nødvendigt for også fremadrettet at levere præhospital service til Region Syddanmarks borgere - på helt samme kvalitetsniveau og til helt samme pris som hidtil.

Allan Søgaard Larsen bemærker også, at det blev hævdet, at Falck enten ville have alle eller ingen af de ambulanceområder, som BIOS ellers skulle overtage fra tirsdag den 1. september.

- Regionen og dens borgere befinder sig i en vanskelig situation. Derfor tilbød vi på dagens møde Region Syddanmark at hjælpe med at betjene enten ét, to eller alle de tre områder, som BIOS skulle overtage. Regionen kunne frit vælge. Vi har stillet os til rådighed for at hjælpe så fleksibelt som muligt, siger Falcks koncernchef.

Falck var indstillet på at bede sine reddere køre på overtid på Falcks regning i andre regioner for at sikre dækkende vagtplaner i Region Syddanmark for derved at hjælpe Region Syddanmark og borgerne med en tryg, sikker og effektiv ambulancedrift i en periode frem til gennemførelsen af et nyt udbud.