Falck politianmeldes for brud på konkurrenceloven

Konkurrencestyrelsen anmelder Falck til politiet for brud på konkurrenceloven.

Kort efter at nyheden om, at Falck dropper at anke Konkurrencerådets afgørelse i en sag om brud på konkurrenceloven, politianmelder Konkurrencestyrelsen og Forbrugerstyrelsen Falck, det skriver DR Nyheder. 

- Vi forbereder politianmeldelsen til SØIK (bagmandspolitiet, red.), og så forventer vi, at Falck vil blive straffet for at misbruge sin dominerende stilling på markedet til at ekskludere en konkurrent, siger kontorchef i styrelsen, Søren Bo Rasmussen, til DR Nyheder.
 

Overraskende at droppe at anke

 

TV 2/Fyns business-redaktør, Ole Frank Rasmussen, er overrasket over, at Falck dropper at anke sagen og er spændt på, hvilke reaktioner der vil komme herefter.

- Den overraskende melding kommer få dage efter, at Falck meddelte, at man ikke mener, at konkurrenceloven er overtrådt, og at Falck derfor ville anke sagen til Konkurrenceankenævnet. Den nye udmelding er interessant set i lyset af de allerede bebuede retssager. Man kan nu begynde at spekulere i, om Falck vil starte en proces på at indgå forlig med Bios, der tidligere har krævet op mod 100 millioner kroner i erstatning. Tilsvarende bliver det interessant, hvordan Region Syddanmark vil agere, siger Ole Frank Rasmussen. 

 

 

- Det er også værd at hæfte sig ved, at kovendingen kommer efter at Kirkbi og Lundbeckfonden fra ejerkredsen bag Falck, offentligt har taget afstand fra den tidligere ledelses opførsel i sagen, herunder daværende direktør Allan Søgaard Larsen, siger Ole Frank Rasmussen.

I lyset af meddelelsen fra Falck om ikke at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, udtaler Stef Hesselink, administrerende direktør i Bios-groep:

- Det er positivt, at Falck og deres ejere erkender, hvad der er blevet dokumenteret meget grundigt af konkurrencemyndighederne. Det var det eneste rigtige at gøre. Det er imidlertid stadig vigtigt at huske, at Falck har været skyld i store tab for mange mennesker på grund af det her. Hvis Falck virkelig vil leve op til deres ansvar, bør de træde frem og fortælle, hvordan de vil kompensere for det, der er sket. Vi vil naturligvis forfølge sagen yderligere. Alle parter, der har været involveret, som for eksempel politikere, kommunikationsbureauer og fagforeninger bør følge Falcks eksempel.

 

Overblik over sagen