I det fynske folks tjeneste

Familiepleje er bedst og billigst

Døgninstitutioner for børn nedlægges eller omlægges - og stadig flere børn flyttes i stedet  ud til private plejefamilier.

Svendborg kommune benytter sig i stigende omfang af familiepleje

Den sag er på dagsordenen i flere udvalg i Svendborg Kommune i disse dage, og mange andre kommuner går samme vej.

Det siger chefkonsulent Hanne Gøttrup i børne-og kulturkontoret i Kommunernes Landsforening, og undersøgelser støtter den udvikling.

Børn, der er i plejefamilie, klarer sig bedre i f.eks. skolen end børn fra
døgninstitutioner, viser flere undersøgelser.

Det er tilsyneladende den tætte voksenkontakt, der giver de gode resultater.

Et barn koster i Svendborg 1,5 mill kr årligt på en døgninstituion, mens prisen i en plejefamilie er under en halv million kroner.

Hanne Gøttrup siger, at kommunernes stramme økonomi naturligvis også spiller ind, når der laves omlægninger, men både regering og kommuner har i deres politik også taget baggrund i bl.a., at brugen af plejefamilier i Norge og Sverige er meget større end i Danmark.

Også nye plejefamilier i brug

I Svendborg flyttes nogle børn ud i nyetablerede plejefamilier.

Hanne Gøttrup fra KL siger,  hun går ud fra at den slags først sker, når sagsbehandlingen i kommunen har sagt  god for det.

I Svendborg er personalet på de berørte børneinstitutioner bange for, som de siger, at "fagligheden lider skade", når børn flyttes ud fra døgninstitutioner, skriver DR Fyn.