Fanger forbyder svinekød i statsfængsel

Talsmandsgruppen for de indsatte i Statsfængslet i Ringe klager nu over, at indvandrere forbyder danske fanger at spise svinekød.

Afsnit 4 i Statsfængslet i Ringe er blevet svinekød-frit område. Det skriver talsmandsgruppen fra de indsatte i fængslet i et otte sider langt brev til Folketingets Retsudvalg, hvori fangerne klager over de mere og mere rå forhold i fængslet.

"Religionsforskellene gør, at der ikke må tilberedes svinekød, hvilket er en af de uskrevne regler på afsnittet", hedder det i brevet, der også beskriver, hvordan fanger med dansk baggrund er blevet udsat for både trusler og vold af fanger med indvandrerbaggrund, som ofte udgør flertallet af afsnittets i alt 16 indsatte.

Ifølge brevet fra talsmandsgruppen vælger flere fanger at sidde frivilligt i isolation for at undgå repressalier fra de medindsatte, og fængselsdirektør Bodil Philip kender godt til problemerne.

- Det er noget, vi har hørt om før, men jeg vil gerne understrege, at det på ingen måde er noget, personalet accepterer, siger hun.

- Vi har jo de unge mænd siddende her hos os, så miljøet kan være ganske hårdt, siger fængselsinspektøren.

- Vi ville rigtig gerne holde de indsatte mere i ørerne, men det er nu engang bare sådan, at der er to ansatte i aftentimerne til at tage sig af de 16 personer på afsnittet, forklarer hun.

Statsfængslet i Ringe er ligesom langt hovedparten af landets øvrige fængsler fyldt til randen med fanger, og det har konsekvenser, påpeger Bodin Philip.

- Jo højere belægningsprocenten er, desto barskere bliver miljøet. Og lige nu er presset altså ret stort, påpeger hun.