Farlig brand: luk døre og vinduer

Der er udbrudt brand i et værksted på adressen Selleshøjvænget 40, Odense S. Branden udvikler røg, der potentielt kan være sundhedsskadelig ved indånding, fortæller Fyns Politi i en beredskabsmeddelelse.

Advarslen vedrører borgere i og omkring brandstedet samt beboere i husstande i røgfanens retning. Den sorte røg bevæger sig i nordøstlig retning mod Hollufgårdsvej, Hvilehøjvej, Datavej, Kærvej, Kærvænget.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke døre og vinduer og standse ventilationen.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde.