Farlig lungesygdom bliver overset

Meget tyder på, at Region Syddanmark halter bagefter når det gælder om at opdage en farlig lungefibrose. Det skal der laves om på, mener overlæge.

På Odense Universitetshospital har man p. t. registreret fem patienter med lungesygdommen idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), der kan sidestilles med kræft hvad angår dødelighed.

På Århus Universitetshospital har de registreret 40 patienter og det samme gælder Lungemedicinsk på Gentofte Hospital.

- Selvom befolkningstallet i Syddanmark er mindre end i de to andre sygehuses dækningsområder, har vi så markant færre registrerede patienter, at det ikke kan være en statistisk tilfældighed, siger overlæge Helle Dall Madsen, Lungemedicinsk afdeling på OUH.

Forveksles med andre sygdomme

Symptomerne på IPF bliver ofte ligner andre sygdomme som for eksempel KOL, hvilket kan føre til forkert behandling.

Ligesom med kræft er det afgørende vigtigt at den rette behandling sættes ind tidligst muligt, ellers er overlevelses-prognosen lav.

Overlæge Helle Dall Madsen mener, at det skyldes flere forhold.

Dels er der generelt få lungespecialister på de syddanske sygehuse, dels kan samarbejdet med sygehusenes radiologer blive bedre.

Og så mangler de praktiserende læger i regionen efteruddannelse.

Øget fokus på IPF

Derfor har Helle Dall Madsen og hendes kolleger på Lungemedicinsk afdeling sat sig for at øge fokus på IPF.

De har allerede holdt flere uddannelses-forløb for både speciallægeuddannede kolleger og praktiserende læger på Fyn og der skal flere til.

Men Helle Dall Madsen opfordrer også Region Syddanmark til at øge fokus på sygdommen.

Blandt andet ved at skærpe de praktiserende lægers opmærksomhed på IPF og oplysning til befolkningen med kampagner o. a.

- Det afgørende er, at Region Syddanmark tager deres del af ansvaret og handler på den viden vi nu har om underdiagnosticeringen af IPF, siger Helle Dall Madsen.

Uge 40 er udnævnt til Lungeuge, hvor man i 2014 vil sætte fokus på netop de mindre lungesygdomme.

Hun vil benytte Lungeugen i uge 40 til at rette opmærksomheden mod den oversete IPF.

1500 - 2000 danskere rammes hvert år af lungefibrose, heraf mindst 300 af den farlige IPF.