Farlige stoffer i Odense Fjord

Det sundhedsskadelige stof "bromerede flammehæmmere" er nu for første gang fundet i Danmark. Stoffet, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende, er blandt andet fundet i Odense Fjord.

Doserne vil vokse de kommende år

Det sundhedsskadelige stof "bromerede flammehæmmere" er nu for første gang fundet i Danmark. Stoffet, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende, er blandt andet fundet i Odense Fjord. Det skriver Fagbladet Ingeniøren.

Navnet er underligt, men virkningen af bromerede flammehæmmere er til gengæld ikke til at tage fejl af. Stoffer er nemlig både giftigt, kræftfremkaldende og har hormonlignende effekter. Stoffet, der stammer fra plaststoffer i computere, tv og eletroniske apparater er samtidig meget svært nedbrydeligt.

De bromerede flammehæmmere er tidligere fundet i udlandet, men det er første gang, at Danmarks Miljøundersøgelser konstaterer, at stoffet også findes i den danske natur.

Stoffet er blandt andet fundet i Odense Fjord, ved Anholdt og i Øresund tæt på København.

Doserne er under faregrænsen, men erfaringerne fra udlandet viser, at når først stoffet er fundet, så vokser koncentrationerne med tiden.

Danmarks Miljøundersøgelser offentliggører snart en handlingsplan, der skal reducere mængden af bromerede flammehæmmere i den danske natur.