I det fynske folks tjeneste

Farvel til kolleger: Skole fyrer folk

Færre indtægter fremover gør, at Social- og sundhedsskolen FYN er nødt til at fyre 20 medarbejdere, og at 25 midlertidige stillinger ikke forlænges.

Baggrunden for fyringerne er regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag, der skærer to procent af skolens indtægter hvert år fra 2015 til 2020.

Hertil kommer den såkaldte dimensioneringsaftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, som fastsætter det forventede behov for de uddannelser, som Social- og sundhedsskolen FYN tilbyder.

Alt i alt betyder det et fald i skolens omsætning på 30 millioner kroner i 2017, og det betyder, at der må skæres personale væk.

20 fastansatte medarbejdere bliver afskediget både i ledelse, administration og lærerstaben. Desuden kan skolen ikke forlænge 25 tidsbegrænsede stillinger.

- Det er en kedelig situation, når der skal siges farvel til gode kolleger. Det er dog nødvendigt, da vi dels er udfordret på vore indtægter og på adgangsbegrænsning på flere uddannelser. Hertil kommer faldende aktivitet på efter- og videreuddannelsesområdet samt færre ansøgninger til grundforløbet og social- og sundhedshjælperuddannelsen, siger direktør på Social- og sundhedsskolen FYN, Mogens Kragh Andersen.

Social- og sundhedsskolen FYN har p.t. 230 ansatte fordelt på afdelinger i Svendborg, Middelfart og Odense.

Baggrund for skolens økonomiske situation

Ny dimensioneringsaftale 31/8 2016
• Kraftigt fald på SOSU-hjælperuddannelsen fra 691 til 208
• En lille stigning på SOSU-assistentuddannelsen fra 338 til 438
• Godt en halvering på pædagogisk assistentuddannelsen fra 133 til
56
• Adgangsbegrænsning på grundforløb (pædagogisk assistent),
hvilket formentlig er mere end en halvering af nuværende tal.
Yderligere faktorer
• Faldende taxameterindtægter - 2% om året fra 2015 til 2020 (i alt
små 10%).
• Mindre kursusaktivitet end tidligere hos skolens Efter- og
Videreuddannelse - fra 213 årselever i 2015 til 112 årselever i
2016.
• Vigende søgetal til