Fase tre af genåbningen klar

Fredag kan partilederne præsentere fase tre, mens fase fire forventes senere på dagen.

Partilederne er blevet enige om fase tre og fase fire i genåbningen af Danmark. 

Her til morgen har regeringen præsenteret tredje fase af genåbningen, som træder i kraft fra 8. juni, hvis smitteforholdende tillader det. 

Forsamlingsforbuddet vil i fase tre blive hævet til 30-50 personer, og der vil komme en udmelding angående bryllupper, konfirmationer og andre større begivenheder.

Der vil være retningslinjer om afstand og hygiejne for alle de virksomheder og organisationer, som åbner. De helt præcise retningslinjer herom, er ikke blevet fremlagt endnu, ligesom det heller ikke ligger helt klart for fase to endnu. 

Følgende kan åbne i fase tre:

 • Kultur og aktiviteter: For eksempel museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier. Udendørs forlystelsesparker. Øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. Sommeraktiviteter for børn og unge.
 • Offentlig sektor der er særligt udsat for 'sagspukler'
 • Fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse
 • Voksenuddannelse målrettet ledige (fx AMU) og sprogcentre
 • Højskoler mv.
 • Indendørs idræts- og foreningsliv (fx aftenskoler) På baggrund af sektorpartnerskab vurderes, hvilke aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt.

Ikke afklaret endnu:

Hvis udviklingen i smitten er mere gunstig end ventet, og de matematiske modeller viser plads til en større genåbning i fase 3, vil følgende kunne overvejes:

 • Øget fysisk tilstedeværelse på offentlige arbejdspladser
 • Fuld åbning af DR og TV2
 • Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase 4, som starter primo august: o Alle øvrige uddannelser
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)
 • Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august

Må ikke åbne:

Følgende restriktioner vil blive opretholdt indtil fase fire, som er planlagt til start august:

 • Alle øvrige uddannelser
 • Diskoteker, spillesteder og natteliv
 • Yderligere dele af indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv. (fx fitnesscentre, badelande, legelande, svømmehaller)
 • Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer tilstede, fastholdes til minimum 31. august

Forskellig åbning geografisk

I aftalen ligger der også en mulighed for, at åbningen kan differentieres geografisk, alt efter hvor udbredt coronasmitten er i området.

Det vil foregå ved, at partierne ved hver overgang til en ny fase diskuterer, om der er belæg for at åbne forskelligt mellem landsdelene.

Eksempelvis er der ikke særlig udbredt smitte på Fyn kontra hovedstadsområdet, så det kan være en mulighed, at der bliver en anderledes åbning på Fyn end på Sjælland. 

Samtidig er der aftalt, at faserne kan annulleres, hvis coronaepidemien blusser op igen.