I det fynske folks tjeneste

Fejl bag tilladelse til at ribbe vrag

Farvandsvæsnet har givet tilladelse til at bjærge en tysk torpedebåd ud for Tåsinge. Nu viser det sig, at det lokale museum ved en fejl ikke er blevet hørt.

Det viser sig, at Farvandsvæsnet har fulgt de rette procedurer - og hele miseren skyldes en brist i kommunikationen fra en af høringsparterne, nemlig Vikingeskibsmuseet i Roskilde og det lokale museum på Langeland.

Og det er en bet for Langelandsmuseet, der har det marine-arkæologiske ansvar for området. De kunne nemlig have gjort indsigelser, der kunne have forhindret tilladelsen.