I det fynske folks tjeneste

Femern-bro næsten uden påvirkning af miljøet

En fælles dansk-tysk miljørapport om en fast forbindelse over Østersøen fastslår, at broen vil få minimal betydning for miljøet og gennem-strømningen i Østersøen og Storebælt.

En Femernbro får minimal betydning for miljøet i Storebælt, viser rapport

Offentlig høring

Miljørapporten konkluderer at hverken anlægsfasen eller driften af den færdige bro over Femern Bælt ventes at påvirke fuglene i området væsentligt, skriver Ritzaus Bureau.

Virkningen på vandgennenstrømningen i Østersøen og Storebælt begrænses ved at strømline broens konstruktion.

Desuden fører broen til mindre udledning af CO2, fordi biltrafikken afløser de nuværende, forurenende færger, der forbinder de to lande.

Rapporten danner baggrund for den første offentlige høring om miljøet i forbindelse med broen, som begynder nu. Borgere og organisationer kan komme med bemærkninger frem til 13. marts.

Danmark og Tyskland ventes at indgå aftale om brobyggeriet i løbet af to til seks måneder, skriver Ritzau.

Læs hele rapporten