I det fynske folks tjeneste

Fiasko for tilbud om førstehjælp

Unge mellem 18 og 25 år, der skal tage kørekort, er ikke interesseret i at få et gratis kursus i førstehjælp. Det viser et pilotprojekt finansieret af Fyns Amt.

De unge gider ikke lære førstehjælp, hvis det er frivilligt

Fyns Amt havde forventet at 3000 ud af de 3200 personer, der årligt tager kørekort, ville tage imod tilbuddet om et gratis førstehjælpskursus i forbindelse med erhvervelsen af kørekort.

Men kun 420 har meldt sig til kurset i førstehjælp, der første og fremmeste henvendte sig til unge mellem 18 og 25 år.

Køreskolerne konkluderer, at de unge har opfattet det som et frivilligt tilbud - hvad det også var - og så har de haft svært ved at afsætte tiden til kurset. Samtidig har de ikke kunnet bruge kurset i deres videre uddannelsesforløb, da det kun sjældent er et krav, at man kan førstehjælp.

Køreskolelærerne har heller ikke i tilstrækkelig grad været motiveret til at anbefale kurset, konkludere Fyns Amt i en evaluering af pilotprojektet.

På baggrund af projektet konkluderer Fyns Amt, at det ikke er muligt at øge førstehjælpsberedskabet af frivillighedens vej.