I det fynske folks tjeneste

Finansiering af dagpengereform rammer indvandrerne

Indvandrere betaler for regeringens justering af dagpengereformen.

Sprogskolerne mister 15 procent af deres budget, hvilket betyder mindre danskundervisning og at indvandrere sandsynligvis får endnu sværere ved at få arbejde i fremtiden.

Regeringens justerede dagpengereform skal nemlig delvis finansieres ved at skære hele 15 procent af udgifterne til danskundervisning til udlændinge.

Det er en gigantisk fejl, mener formanden for Uddannelsesforbundet, Hanne Pontoppidan.

- Det er en svinestreg uden lige. For at finansiere en midlertidig redning af den udsatte gruppe, der mister dagpengene, tager man pengene fra en anden måske endnu mere udsat gruppe, som har svært ved at klare sig i Danmark. Deres største forhindring for at komme ind på arbejdsmarkedet er oven i købet manglende danskkundskaber, siger hun.

Ingen saglige begrundelser

Mens den økonomiske redning af gruppen som mister dagpengene er midlertidig, er den kraftige beskæring i sprogcentrenes budgetter permanent.

Den vokser oven i købet fra en reducering på 190 millioner kroner i 2014 til hele 280 millioner kroner i 2017.

Tilsyneladende ligger det regeringen meget på sinde at spare på netop danskundervisning til udlændinge. Regeringen var fremme med det samme forslag ved forhandlingerne om finansloven for 2013.

Dengang blev forslaget taget af bordet efter pres fra Enhedslisten.

- Dengang ville regeringen ikke fremlægge dokumentation for, hvordan den ville spare pengene. Det vil den stadig ikke, så der er ingen saglige begrundelser for at spare på sprogskolerne, siger Hanne pontoppidan.

Konsekvensen af besparelserne er, at udlændinge får mindre danskuddannelse end i dag.

- Det kommer efter, at området i forvejen er blevet kraftigt beskåret de seneste år. Timetallet er reduceret, og så vil man lige fjerne 15 procent af skolernes samlede budget med et pennestrøg. Det vil gå ud over udbyttet af undervisningen og dermed gøre vejen ind på arbejdsmarkedet længere, end den behøvede at være, siger Hanne Pontoppidan.