Finanstilsynet til fynske banker: I leger med ilden

Påbud til Middelfart Sparekasse og Sparekassen Sjælland-Fyn for risikable boligudlån i København og Århus-området.

To fynske pengeinstitutter har fået påbud for at være for risikovillige, når de låner ud til boligejere i Århus og København.

Det drejer sig om Middelfart Sparekasse og Sparekassen Sjælland-Fyn.

De kan dog trøste sig med, at 13 andre mindre og mellemstore pengeinstitutter er i samme båd.

Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Lån og Spar Bank har desuden fået påtaler.

Ifølge Finanstilsynet vil blot en 10 procents nedgang i boligpriserne få flere af bankernes kunder i de to storbyer til at komme i store vanskeligheder, fordi de har fået bevilget lån så at sige op til skorstenen.

Og det falder som bekendt tilbage på bankerne, hvis deres kunder ikke kan betale terminen.

I Middelfart Sparekasses tilfælde er banken blevet bedt om at gennemføre en intern og ekstern kontrol af låne-engagementerne for at tjekke, om udbetalingen er stor nok, når kunderne køber huse.

Ifølge påbuddet lever Middelfart Sparekasse i knap 18 procent af tilfældene ikke op til Finanstilsynets vejledning for en tilstrækkelig formue og økonomisk robusthed hos kunder i Århus og København.

I Sparekassen Sjælland-Fyns tilfælde drejede det sig om knap 28 procent af kunderne i vækstområderne.

Middelfart Sparekasses direktør Martin Baltser udtaler til Finanswatch, at han er tilfreds med, at Finanstilsynet er på vagt.

- Der er kommet et regelsæt, som vi har implementeret, og så er der en vis inkubationstid, før det når alle skriveborde i sparekassen, og for vores vedkommende har der været en række engagementer, som vi ifølge tilsynet har skullet kigge efter i sømmene. Det har vi gjort og taget påbuddet til efterretning, og vi bestræber os på at følge tilsynets spilleregler fuldt ud, siger han til Finanswatch.