Fionia Fond kæmper for at tømme kassen

Selv om Fionia Bank er lukket og slukket, nyder fynske foreninger og klubber stadig godt af midlerne fra Fionia Fond, der en gang ejede en pæn del af pengeinstituttet.

15 millioner kroner er tilbage i Fionia Fond efter kuldsejlet bank. 2015 gav dog negativt afkast af kapitalen.

Siden Finansiel Stabilitet overtog den dårlige del og Nordea den gode del af den nu krakkede bank, har fonden levet sit eget liv - på lånt tid.

I 2020 skal pengetanken være tømt, og bestyrelsen gør sit bedste med rundhåndede uddellinger på Fyn.

Ud over at donationerne, der sidste år var på 4,5 millioner kroner, selvfølgelig får den økonomiske vandstand til at synke i fonden, har placeringen af de resterende af fondens midler også hulpet til.

Efter at de faste omkostninger til advokater, revision og direktøren, tidligere Langeland-borgmester Knud Gether, var afholdt var der underskud på årets drift.

Selv om formuen fortsat er på 15 millioner, og der er værdipapirer på 9,6 millioner kroner i fonden, gav driften sidste år et minus på 233.000 kroner.

Indtægterne fra værdipapirerne, der administreres af Sydbank, gav en indtægt på 373.000 kroner, men derfra skal der trækkes administrationshonorar på 180.000 kroner til Ellebye Advokater og honorar på 125.000 kroner til fonds-direktøren.

Desuden skulle der afregnes 31.362 kroner til Sydbank for at passe værdipapirerne, og revisionen skulle have 39.375 kroner. Desuden koster det at holde fondens hjemmeside intakt.

Fondsbestyrelsen med Bo Stærmose i spidsen er ulønnet.

De fynske foreninger kan i øvrigt glæde sig til året uddeling, som der er sat seks millioner kroner af til.