Fionias ledelse går fri

Fionias ledelse og bestyrelse slipper for at blive draget til ansvar for bankens kollaps, selvom både direktion og bestyrelse bliver kritiseret. Det konkluderer advokater i en undersøgelse af den krakkede fynske bank.

Den manglende styring af Fionias Banks kreditstyring og kreditsagsbehandling var en væsentlig årsag til at banken tabte millioner af kroner og til sidst måtte kaste håndklædet i ringen. Alligvel finder advokaterne og revisorerne fra Nova Bank Fyn ingen grund til at retsforfølge direktion, revision eller bestyrelsesmedlemmer.

Undersøgelsen blev iværksat for at finde årsagerne til det økonomiske sammenbrud i 2009 og for at vurdere om der var grundlag for at rejse erstatningssag eller straffesag mod ledelsen eller andre personer.

Undersøgelsen konkludere, at årsagen bankens konkurs var en for høj risikoprofil med for store udlån inden for ejendomssektoren, en svag kreditorganisation og den negative udvikling på ejendomsmarkedet.

Den tidligere direktør i banken, Finn B. Sørensen, bliver krediseret for at have svigtet i forhold til bankens kreditstyring og kreditsagsbehandling. Men undersøgelsen konkluderer, at der ikke er grundlag for at drage Finn B. Sørensen til ansvar.

Den tidligere kreditchef, Jørgen Nielsen, bliver ligeledes kritiseret for at ikke at have haft fokus på kreditorganisationen i banken. Men heller ikke han kan drages til ansvar, konkluderer rapporten.

Heller ikke bestyrelsen kan i følge undersøgelsen drages til ansvar, selvom bestyrelsen burde have rejst spørgsmålet om kreditorganisationen over for direktionen tilbage i 2007.

Den samlede vurdering er, at ingen omkring bankens ledelse derfor skal stilles til ansvar, lyder konklusionen i rapporten.

Se den samlede rapport her