Fire patienter døde af legionærsyge på OUH

Fire patienter døde sidste år af legionella bakterier på Odense Universitetshospital. Mere end en trediedel af alle registrerede tilfælde af legionella blev fundet på OUH. Formanden for Fyns Amts sygehusudvalg vil nu bede om en forklaring.

-

Fire patienter døde sidste år af legionella bakterier på Odense Universitetshospital. Mere end en trediedel af alle registrerede tilfælde af legionella i Danmark blev fundet på OUH. Formanden for Fyns Amts sygehusudvalg vil nu bede om en forklaring.


Formanden for Fyns Amts sygehusudvalg vil nu bede om en forklaring på, hvorfor Odense Universitetshospital tegner sig for så stor en del af alle registrerede tilfælde af legionærsyge i landet. Ester Larsen(V) vil samtidig orientere patienterne om faren for legionærsygen.


\"Jeg er ærgelig over den store forekomst på Odense Universitetshospital, og vi må øge hygiejnen for at få dette tal ned, \" siger Ester Larsen(V).


Sygehusudvalget i Fyns Amt vil på sit næste møde ekstraordinært gennemgå situationen på Odense Universitetshospital efter, at det torsdag kom frem, at seks ud af 17 registrerede tilfælde af legionærsyge sidste år blev fundet på Odense Universitetshospital. Ud af de otte smittede patienter døde de fire, oplyser cheflæge Peter Frandsen til Radio Fyn.


Oplysning til patienterne
Det er udvalgets formand Ester Larsen(V), der kræver punktet på dagsordenen. Samtidig lægger hun op til, at patienterne på sygehuset i Odense fremover skal have en grundig orientering om faren for smitte med legionella bakterien. Dette punkt skal også drøftes på sygehusudvalgets møde 17. september.


Legionella-bakterien stammer som regel fra vandinstallationerne, og i juni var der et tilfælde på OUHs nyreafdeling. Bakterien er især farlig for svagelige mennesker med nedsat immunforsvarssystem.


I 1999 blev der registreret 11 smittetilfælde og fire dødsfald i Danmark som følge af legionella-bakterien.