I det fynske folks tjeneste

Firmaet Air Liquide, Odense, får pris

Odense Kommunes beredskabspris tildeles i 2012 firmaet Air Liquide A/S for deres indsats for at forebygge brand og brandsikkerhed.

Slukningsarbejde 18. januar 2011 under branden på Air Liquide

Air Liquide i Odense håndterer farlige stoffer og er derfor underlagt skrappe krav om at forebygge og afhjælpe uheld.

Efter en brand på virksomheden i januar 2011 har firmaet, under genopbygningen, ikke blot opfyldt myndighedernes krav, men er gået videre med automatisk udløsning af overrislingsanlæg og alarmoverførsel til Odense Brandvæsen.

Med i begrundelsen for prisen er desuden, at Air Liquide har udvist stor vilje til samarbejde med myndighederne og til at påtage sig et ansvar for at drive risikovirksomhed på betryggende vis.

Odense Kommunes Beredskabspris uddeles hvert år til en virksomhed i kommunen, som på særlig vis har vist kompetence og forståelse for betydningen af brandsikkerhed og beredskab.

Prisen overrækkes ved Odense Brandvæsens nytårsparole d. 7. januar.