Fiskerne: Lad Lindøværftet betale

Fiskerne angriber nu Lindøværftet og olieindustrien. Det sker som reaktion på, at regeringen har afvist yde kompensation til fiskerierhvervet efter torskestoppet.

A.P. Møller slår ynglen ihjel, siger fiskerne

Regeringens afvisning af at yde kompensation til fiskerierhvervet efter torskestoppet, får nu fiskerierhvervet til at angribe Lindøværftet og olieindustrien.

"Man støtter den, der får en indtægt ved at skade fiskeriet", siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Bent Rulle til de Bergske Blade.

Hermed hentyder han blandt andet til, at Lindøværftet de næste tre år modtager omkring 600 mio. kr i driftstilskud til skibsproduktionen.

Bent Rulle mener, at Lindøværftet og den forurenende olieindustri på den baggrund, burde være med til at betale for det indtægtstab fiskerierhvervet får, på grund af torskestoppet, der blev indført af EU og Norge onsdag.

Lindøværftets ejer, A.P. Møller, er i følge Bent Rulle med til at dræbe fiskeyngel med tjære, boremudder og kemikalier fra boreplatformene.

Samtidig viser nye undersøgelser fra Fyns Amt, at dyrelivet i Odense Fjord er alvorligt skadet på grund af miljøfremmede stoffer fra skibsmaling.

"Vi kræver en kompensation. Normalt siger politikerne, at den, der forurener, må betale regningen. Men her siger man det ikke", siger Bent Rulle.