Flådeøvelse omkring Fyn

Snart kan fynboerne opleve et snus af krigsstemning i de fynske farvande. Fra mandag d. 9. til fredag d. 20. september afholder Søværnet sin årlige øvelse, Danex, i Skagerrak, Kattegat, Lillebælt, Storebælt og Østersøen.

-

Snart kan fynboerne opleve et snus af krigsstemning i de fynske farvande. Fra mandag d. 9. til fredag d. 20. september afholder Søværnet sin årlige øvelse, Danex, i Skagerrak, Kattegat, Lillebælt, Storebælt og Østersøen.

I øvelsen deltager 38 skibe. 21 fra Tyskland, 2 fra Norge og 15 fra Danmark. Derudover deltager fly fra Danmark, Tyskland, Frankrig og USA samt enheder fra hæren, hjemmeværnet og beredskabsstyrelsen.

Formålet er at træne operationer i kystnære områder med særlig vægt på fredsstøttende operationer. Dvs. embargo, beskyttelse af skibsfarten og - for første gang - evakuering af civile fra et krigsområde.

Øvelsen foregår i et opdigtet scenarium fjernt fra Danmark, hvor FN har bedt NATO om at indsætte en fredsstøttende flådestyrke.