Flere alvorlige skader med fyrværkeri

Antallet af fyrværkeriskader er nu gjort endeligt op, og tallene viser, at der i år var en voldsom stigning i antallet af alvorlige skader.

I alt kom 42 danskere alvorligt til skade i forbindelse med nytåret, og det er en fordobling i forhold til året før. Det viser tal fra Ulykkesanalysegruppen på OUH.

12 kom alvorligt til skade ved brug af batterier, 16 med raketter og 7 ved brug af ulovligt fyrværkeri. For to alvorlige skader kendes fyrværkeritypen ikke.

I alt blev 241 personer behandlet på landets skadestuer nytårsaften.

En fjerdedel af skaderne var alvorlige hos både de 18-25 årige og de 35+ årige, i øvrige aldre var ca 1 af 10 skader alvorlige.

Blandt tilskadekomne kvinder var halvdelen tilskuere, mens det for mænd kun var godt en fjerdedel.

Knap en fjerdedel pådrog sig enten øjenskade eller håndskade og en fjerdedel brandsår. En tredjedel af de tilskadekomne var under atten år gamle og en fjerdedel over 35 år.

Ulykkesanalysegruppen har kendskab til mindst et tilfælde hvor sikkerhedsbriller har medvirket til at forebygge en alvorlig øjenskade.

- Skaderne viser, at fyrværkeri fortsat er farligt, at alle skal sørge for at anvende sikkerhedsbriller, antænde korrekt og i øvrigt følge instruktionerne på fyrværkeriet, skriver overlæge Jens Lauritsen fra Ulykkesanalysegruppen i en pressemeddelelse.