Flere arbejdsløse fynboer end i resten af landet

Mens arbejdsløsheden falder i Region Syddanmark som helhed, er den stadig højere end landsgennemsnittet på Fyn.

I juli 2008 var ledigheden i Region Syddanmark 1,1% af arbejdsstyrken, svarende til 6.717 personer.

På Fyn var ledigheden dog 1,5%, mens den på landsplan er på 1,4%. Især Odense trækker den gale vej i statistikken med en ledighed på 1,8% - regionens højeste.

Middelfart og Ærø har en ledighed under 1% og Ærø tegnede sig for det største fald i ledigheden på 64,7%.

Selvom Fyn har en relativt stor arbejdsløshed, så faldt ledigheden dog i samtlige Region Syddanmarks 21 kommuner.