I det fynske folks tjeneste

Flere arbejdsløse fynboer i juli

Arbejdsløsheden på hele Fyn steg i juli 2012 med 3,3% i forhold til samme måned i 2011. Ialt var 14.558 fynboer arbejdsløse i juli 2012 svarende til 6,7% af arbejdsstyrken.

I juli 2012 var der 465 flere arbejdsløse fynboer end i juli 2011.

Odense står for langt størstedelen, nemlig 349 personer - en stigning på 5,5%.

7,7% af de arbejdsduelige odenseanere var arbejdsløse.

Selvom der samlet set er sket en stigning i bruttoledigheden på Fyn, er der også lyspunkter:

Kerteminde, Nordfyn og Nyborg Kommuner har oplevet fald i arbejdsløsheden.

Størst i Nordfyns Kommune, som har fået 65 personer mere i arbejde i 2012 i forhold til juli 2011 - et fald på 7,2%.

Du kan se hele Danmarks Statistiks opgørelse af ledigheden i Danmark fordelt på kommuner ved at følge linket øverst til venstre.

Se alt om ledigheden i Danmark