Flere brevstemmer i Odense

Lørdag udløb fristen for at brevstemme til folketingsvalget på tirsdag. På landsplan har interessen været nogenlunde som ved sidste valg, men i Odense har flere vælgere denne gang afgivet deres stemme per brev.

I alt 5486 vælgere har stemt per brev i Odense mod 5486 ved folketingsvalget i 2005.

Interessen har på landsplan været som ved sidste valg, hvor omkring 4,9 procent af vælgerne stemmer per brev.