Flere brugere på varmestuerne

Kirkens Korshær i Odense har oplevet en stor stigning på antallet af brugere i deres varmestuer. Det er især misbrugere og svært psykisk syge, der kommer for at få mad, kaffe og omsorg.

Antallet af misbrugere og psykisk syge stiger

Kirkens Korshær i Odense har oplevet en stor stigning på antallet af brugere i deres varmestuer. Det er især misbrugere og svært psykisk syge, der kommer for at få mad, kaffe og omsorg.

I en periode har der været op til 40 % flere brugere end normalt.

"Her er meget travlt i perioder, og de der kommer, har det værre end vi før har set," fortæller Kaj Skjølstrup fra Kirkens Korshær.

Det kan være svært at vurdere, om der er blevet flere svage eksistenser, eller om de bare finder vej til varmestuerne hurtigere end tidligere. Men det er fornemmelsen hos personalet på både Kirkens Korshærs varmestuer og herberg, at der er flere, og at de har det værre.

"Det kan være meget svært at hjælpe dem, der er kommet så langt ud, at de ikke VIL hjælpes. Derfor er der ofte mere fokus på dem, der er lettere at hjælpe," siger John Skovhus, der er leder af Kirkens Korshærs herberg.

Også på landsplan er der en stor stigning i antallet af brugere på landets varmestuer.

"Der er en holdning i samfundet, om at man skal klare sig selv. Såkaldte almindelige mennesker er meget ligeglade med de svage eksistenser. De vil gerne se dem i fjernsynet, men helst ikke i virkeligheden. Derfor er der flere," siger Korshærchef, Bjarne Lenau Henriksen.