Flere dialysepatienter

Antallet af dialysepatienter vil stige dramatisk de kommede år. Fyns Amt regner med mellem 20 og 37 procent flere dialysepatienter i de kommende år.

-

Antallet af dialysepatienter vil stige dramatisk de kommede år. Fyns Amt regner med mellem 20 og 37 procent flere dialysepatienter i de kommende år.


Baggrunden for det stigende antal patienter er blandt andet, at flere ældre end tidligere kommer i dialyse. Behandlingen er blevet mere skånsom og det betyder at, at svage patienter, der tidligere havde svært ved at klare behandlingen nu kan komme til.


Med det stigende antal dialysepatienter bliver der behov for flere læger og speialuddannede sygeplejersker og det problem vil Amtet kigge nærmere på i den kommende tid. .