I det fynske folks tjeneste

Flere donerer nyrer

Odense Universitetshospital satte i 2009 rekord i antallet af nyretransplantationer. Årsagen er at flere nyresyge får nyrer fra familie, venner eller kolleger.

01:44

1 af 2

Odense Universitetshospital foretog nyretransplantation på 52 patienter i 2009.

Det hidtil største antal var 50 transplantationer, som blev gennemført i 1986.

At det var muligt skyldes at flere levende personer vælger at donere en nyre til deres nyresyge pårørende, ven eller kollega, siger overlæge Claus Bistrup, Nyremedicinsk afdeling på OUH.

Medvirkende til det er, at moderne teknologi har gjort indgrebene mindre. Samtidig har man fundet ud af at transplantere nyrer uafhængigt af forskelle i blod- og vævstyper.

35 af de 52 transplantationer i 2009 blev mulige fordi levende mennesker gav deres ene nyre.

I 2008 kom 32 nyrer fra levende personer.

Nedbringer ventelisten

Mens der generelt er stor mangel på organer fra afdøde personer, stiger antallet af donationer fra levende personer.

Det er medvirkende til, at Region Syddanmark har gjort stort indhug i ventelisten til nyretransplantation.

Ventelisten er nedbragt fra 90 patienter i 2006 til 63 i 2008.