Flere flygtninge til Fyn

I alt 1287 flygtninge kommer til Fyn i løbet af i år. En stor opgave, lyder det fra kommunerne.

De fynske kommuner skal tage imod knap 1300 flygtninge i løbet af 2015. I det foregående år var tallet 470.

Det er op mod tre gange så mange som sidste år. Flygtningene er fordelt i kommunerne efter en aftale mellem KL og regeringen.

Som det fremgår af tallene kommer der flest til Odense og færrest til Ærø.

Som det ser ud lige nu, så kommer de fynske kommuner altså ikke til at tage flere flygtninge end dem, de allerede har fået tildelt via de såkaldte kommunekvoter.

Eneste undtagelse er Ærø, hvor kommunalbestyrelsen her til eftermiddag skal diskutere om de skal tage imod 9 flygtninge flere end dem, de allerede har fået tildelt.

Flygtninge fordelt på de fynske kommuner

Odense 335

Faaborg-Midtfyn 178

Svendborg 160

Assens 153

Middelfart 120

Nordfyn 101

Nyborg 101

Kerteminde 69

Langeland 45

Ærø 25