Flere fynboer på tvangsauktion

De fynske fogedretter kan nu for alvor mærke at økonomien strammer til hos fynboerne. Antallet af tvangsauktioner og fogedsager steg voldsomt i år 2000.

Dramatisk stigning i fogedsagerne sidste år

De fynske fogedretter kan nu for alvor mærke at økonomien strammer til hos fynboerne. Antallet af tvangsauktioner og fogedsager steg voldsomt i år 2000.

Pinsepakke, grønne afgifter og generelle prisstigninger kan nu for alvor mærkes i de fynske familiers privatøkonomi. Antallet af fogedsager og tvangsauktioner er i kraftig stigning over alt på øen.

I Odense retskreds steg antallet af begærede tvangsauktioner fra 253 i 1999 til 353 i 2000. En stigning på 39,3 procent. Antalllet af fogedsager steg i samme periode med 17 procent til i alt 15.216 fogedsager i 2000.

De syv retskredse på Fyn melder alle om stigninger i fogedsagerne og tvangsauktionerne.

I Assens var antallet af gennemførte tvangsauktioner i 1999 på 4. I 2000 var tallet steget til 12. En stigning på 300 procent.

I Svendborg steg antallet af berammede tvangsauktioner fra 69 til 100 sidste år, mens fogedsagerne steg fra 2666 til 2996.

Flere fynske pengeinstitutter har strammet kursen over for deres kunder. Bankrådgiverne indkalder tidligere end før til "orientering" for at undgå tvangsauktioner.

Og den økonomiske krise kan blive endnu værre i år. For først i 2001 kommer husejerne til at mærke den fulde effekt af pinsepakken.