I det fynske folks tjeneste

Flere fynske kontanthjælpsmodtagere er kommet i job

Ærø og Faaborg Midtfyn har siden årsskiftet fået masser af kontanthjælpsmodtagere i job og uddannelse.

På syv måneder har Faaborg-Midtfyn Kommune reduceret antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere med mere end en tredjedel.

En særlig indsats med flere samtaler og fokus på uddannelse har fået mange i job. 

Læs også Tidligere kontanthjælpsmodtager: Jeg var kastebold hos kommunen i to år

I januar 2017 var der165 jobparate kontanthjælpsmodtagere i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Men efter en særligt fokuseret indsats fra kommunens jobcenter var tallet i august nede på 98 - et fald på 40 procent - hvilket er i toppen på Fyn kun overgået af Ærø, hvor antallet af borgere på kontanthælp er halveret.

I samme periode har Odense og Nyborg sænket deres antal jobparate kontanthjælpsmodtagere med 15 og 7 procent, fremgår det af jobindsats.dk.

Siden årsskiftet har jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune satset på mange samtaler med de jobsøgende kontanthjælpsmodtagere.

Ifølge loven skal kontanthjælpsmodtagere have fire samtaler om året med jobcentret.

Men siden januar har Faaborg-Midtfyn tilbudt de jobparate kontanthjælpsmodtagere en samtale hver fjerde uge i de første 26 uger på kontanthjælp (og igen efter uge 40), og sammen med en satsning på AMU-kurser og opkvalificering har det haft en god effekt for borgerne.

Jobparate kontanthjælpsmodtagere på Fyn.

Antal personer i ledighed.

Tal fra jobindsats.dk

                    Antal personer         
Assens
Jan 2017           194 
Aug 2017           134                       
    
Faaborg-Midtfyn
Jan 2017           165 
Aug 2017            98                        
    
Kerteminde
Jan  2017           89 
Aug 2017            80                         
    
Langeland
Jan 2017            63 
Aug 2017            39                         
    
Nordfyns
Jan 2017          139 
Aug 2017          118                         
    
Nyborg
Jan 2017          112 
Aug 2017          104                       
    
Odense
Jan 2017           1.476 
Aug 2017           1.253                  
    
Svendborg
Jan 2017              303 
Aug 2017              250                        
    
Ærø
Jan 2017               35 
Aug 2017               17