Flere helt unge rygere

Et pilotprojekt mellem Fyns Amt, kommunale sundhedsplejersker og skolerne omkring rygning blandt skoleelever, har vist at flere end forventet ryger. De er endda meget unge når de starter. Men der er stor variation fra klasse til klasse.

-

Et pilotprojekt mellem Fyns Amt, kommunale sundhedsplejersker og skolerne omkring rygning blandt skoleelever, har vist at flere end forventet ryger. De er endda meget unge når de starter. Men der er stor variation fra klasse til klasse.

Op mod 2/3 af en klasse ryger
Sundhedsplejerske Tina Eriksen fra Kerteminde kommune har besøgt tre syvende klasser. \"Jeg er overrasket over at så mange ryger. Op mod to trediedele af eleverne havde prøvet at ryge og mange startede allerede i femte klasse\", siger hun til TV 2 /Fyn.
Projektleder Birgitte Lund Møller i Fyns Amts afdeling for forebyggelse og sundhed siger: \"Rigtig mange unge prøver at ryge, men de bliver ikke nødvendigvis daglige brugere.\" Endnu er der ikke tal på hvor mange af de unge skoleelever der ryger.

Pilotprojekt om rygning
Det amtslige pilotprojekt \"Røgfrie skolebørn\" blev søsat i foråret 2002. Sundhedsplejersker tager ud til syvende-klasser på Fyn og tager en snak om hvorfor de ryger. Men modsat tidligere kampagner er sundhedsplejerskerne ikke ude for at advare mod rygning. \"Vi skal ikke lære dem at holde op med at ryge, vi skal lære dem at tage et valg om de vil ryge eller ej. Derigennem håber vi selvfølgelig at de fravælger rygning\", siger sundhedsplejerske Tina Eriksen.

Ikke sejt at ryge
Erfaringerne fra samtalerne viser, at de fleste unge rygere kun tænder cigaretten fordi de tror andre synes det er sejt. I løbet af klassens samtale med sundhedsplejerskerne, går det op for de unge at det ikke forholder sig sådan. Derfor varierer det meget fra klasse til klasse, hvor mange der ryger. \"Vi ved at det afhænger meget af, hvem der er trendsætter i de enkelte klasser\", siger projektleder Birgitte Lund Møller.

Pilotprojektet med sundhedsplejerskerne fortsætter til efteråret. For at få et nøjagtigt overblik over hvor omfattende rygning er blandt de helt unge, iværksætter amtet om kort tid en undersøgelse af skoleelevers rygevaner.