Flere hiv-smittede får børn

60-70 danske børn har en mor eller far, som er smittet med hiv. Nu skal par, hvor både manden og kvinden er smittet, hjælpes til at blive gravide.

Med den rigtige medicin lever hiv-smittede et næsten normalt liv, og det får flere til at sætte børn i verden. Gennem de seneste år er omkring 60-70 danske børn født, efter at deres hiv-smittede mor eller far har været i behandling på offentlige fertilitetsklinikker i København, Århus og Odense.

- Det er en vidunderlig historie. For nogle år siden troede de mennesker, at deres dødsdom var skrevet. Nu oplever de at blive forældre - nogle har vi endda hjulpet til at få to børn, siger professor Anders Nyboe Andersen, Rigshospitalets Fertilitetsklinik.

Her har man siden 2003 behandlet par, hvor enten manden eller kvinden er smittet. Hvis det er manden, vaskes sæden i en centrifuge, der sorterer eventuelt hivinficeret materiale fra, mens insemination benyttes, hvis det er kvinden, der er smittet. Begge metoder sikrer, at hverken partneren eller fostret udsættes for smitte.

De gode erfaringer betyder, at klinikken vil udvide tilbuddet til også at gælde par, hvor både manden og kvinden har hiv.

- For hvert år, der går, bedres de smittedes prognose, og derfor er det på tide, at vi revurderer anbefalingerne. I sidste ende må det efter en grundig overvejelse være op til det enkelte par at træffe beslutningen, siger Anders Nyboe Andersen.

På Fertilitetsklinikken på Skejby Sygehus er overlæge Jakob Ingerslev også parat til at hjælpe par, som begge er smittede.

Ifølge en opgørelse i Ugeskrift for Læger har 24 par indtil 2007 været i behandling på Skejby Sygehus. Det lykkedes for 13 af parrene at blive forældre.