Flere kommer til skade i trafikken

Antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken steg i Odense Politikreds sidste år. Politiet står uforstående over for stigningen og vil nu have analyseret de kedelige tal.

-

Antallet af tilskadekomne og dræbte i trafikken steg i Odense Politikreds sidste år. Politiet står uforstående over for stigningen og vil nu have analyseret de kedelige tal.

Fra december 2000 til november 2001  skete der 268 ulykker med personskade i Odense Politikreds. I samme periode sidste år, var tallet steget til 324, hvilket er en stigning på 56 personskader. Samtidig steg antallet af dræbte fra 16 til 21.

Også antallet af skader uden personskader steg fra 712 til 741.

Ingen forklaring
\"Vi har ingen forklaring på stigningen. Det er en kedelig udvikling, som vi nu vil have analsyeret sammen med Ulykkesanalysegruppen på Odense Universitetshospital\", siger chefpolitiinspektør hos Odense Politi, John Jacobsen.

Den eneste positive udviking i trafikstatistikken er et fald i antallet af personer der spirituspåvirket kom til skade i trafikken. Fra 2001 til 2002 faldt antallet her fra 64 til 37.