I det fynske folks tjeneste

Flere penge til bekæmpelse af grå stær

Fyns Amt vil de kommende år øge antallet af operationer for grå stær betydeligt. I øjeblikket venter over 500 fynboer på en øjenoperation, og for at få tallet ned vil amtet bevilge penge til yderligere 600 operationer over de næste to år.

-


Der er stadig ventelister til operationer for grå stær

Fyns Amt vil de kommende år øge antallet af operationer for grå stær betydeligt. I øjeblikket venter over 500 fynboer på en øjenoperation, og for at få tallet ned vil amtet bevilge penge til yderligere 600 operationer over de næste to år.

Sidste år indgik Fyns Amt aftale med seks private øjenklinikker for at få nedbragt ventetiden på en operation for grå stær. Men selvom den øgede indsats mod den farlige øjensygdom har nedbragt ventetiden, så må alt for mange fynboer fortsat stå i kø for indgrebet i øjet. De private øjenlæger har i alt opereret 177 fynboer, og det er ikke nok til at holde trit med ventelisten.

I øjeblikket venter 536 fynboer på at få foretaget et indgreb i øjet mod grå stær, og ventetiden vil vokse året ud, da den nuværende bevilling er ved at være brugt op. 214 patienter har ventet mere end to måneder på øjenoperationen, og dermed er Fyns Amt ikke i stand til at overholde ventetidsgarantien.

Patienter bruger frit valg
\"Problemet er, at patienterne har brugt det frie sygehusudvalg og har fået foretaget operationerne andre steder. Det er dyrt for Fyns Amt, så derfor er det bedre at afsætte pengene på forhånd. Det bliver billigere i længden for amtet\", siger Bo Libergren(V), formand for Forebyggelses- og sundhedsudvalget.

Derfor vil Fyns Amt øge antallet af operationer de næste to år med 600. Dermed vil amtet kunne gennemføre 1733 operationer for grå stær årligt. De ekstra operationer vil i alt koste 3,38 mio. kr i 2003 og 2004.

Politikerne i Sygehusudvalget skal tage stilling til udvidelsen i næste uge, og derefter vil politikerne fordele den udvidede operationskapacitet blandt de private øjenlæger og Odense Universitetshospital.