Flere piratfiskere går i garnet

Fiskeridirektoratet har øget kontrollen med rekreativt fiskeri med blandt andet ulovligt garn. Det har ført til en stor stigning i sager om overtrædelser og konfiskerede redskaber, viser en ny opgørelse.

Fiskeridirektoratet kan konstatere at såkaldte piratfiskere begår mange grove overtrædelser for at fange fisk, som de ofte videresælger med økonomisk gevinst.

Piratfiskeri foregår typisk i beskyttede zoner og er derfor problematisk for bestandene.

Hvor fiskerikontrollørerne tidligere så fiskeri med 3-6 garn, støder man nu på fiskeri med 10-15 garn. Blandt andet derfor øgede Fiskeridirektoratet kontrollen med 40 procent i 2009, og det giver nu resultater.

Konfiskerede 30 procent flere redskaber

- Vi kontrollerer mere, end vi har gjort i mange år, og det har betydet, at vi sidste år konfiskerede 30 procent flere redskaber end året før, og kørte over 50 procent flere sager om overtrædelser, siger fødevareminister Henrik Høegh.

Fødevareminister Henrik Høegh mener, at tallene viser, at kontrolstrategien med særlig fokus på anmeldelser og "hotspot"-områder, hvor piratfiskere kan have interesse i at fiske, fungerer.

Skærpede sanktioner

I 2007 blev der indført skærpede sanktioner for blandt andet brug af ulovlige redskaber.

Der blev indført en vejledende minimumsbøde på 2500 kroner, og der blev med lovændringen mulighed for at frakende folk retten til at udøve lyst- og fritidsfiskeri i op til et år.

- Piratfiskeri kan gå udover fiskebestandene og rammer dermed også hæderlige lyst-, fritids- og erhvervsfiskere. Vores fine kontrolresultater skulle gerne have en præventiv effekt, så færre piratfiskere føler sig fristet til at sætte ulovlige garn. Men når vi i løbet af 2010 evaluerer området, vil jeg se på, om stramningerne fra 2007 har haft den ønskede effekt og overveje yderligere tiltag, siger Henrik Høegh.