Flere pladser i Statsfængslet i Nyborg

Statsfængslet i Nyborg skal have 11 permanente lukkede afsoningspladser. Det er konsekvensen af regeringens lovforslag om blandt andet strengere straffe for vold, voldtægt og menneskehandel.

-

Statsfængslet i Nyborg skal have 11 permanente lukkede afsoningspladser. Det er konsekvensen af regeringens lovforslag om blandt andet strengere straffe for vold, voldtægt og menneskehandel.

Lovforslaget vil ifølge en analyse øge presset på de lukkede pladser markant i 2003. Derfor udvides antallet af pladser.  

Det bliver Statsfængslet i Vridsløselille, der skal bære den største del af byrden med en udvidelse på 28 lukkede pladser. Statsfængslet i Nyborg får altså 11 permanente lukkede afsoningspladser, mens Statsfængslet i Jyderup og Statsfængslet ved Horserød får konverteret henholdsvis 25 og 15 åbne pladser om til halvåbne pladser til narkotikabehandling.