Flere pladser på torturcenter

Mere end 50 torturofre står på venteliste til behandling på Rehabiliteringscentret for Traumatiserede Flygtninge i Odense. Men nu er der gode nyheder på vej til torturofrene. Fyns Amt vil bruge ekstra penge for at nedsætte ventelisten.

-

Mere end 50 torturofre står på venteliste til behandling på Rehabiliteringscentret for Traumatiserede Flygtninge i Odense. Men nu er der gode nyheder på vej til torturofrene. Fyns Amt vil bruge ekstra penge for at nedsætte ventelisten.

Det er Fyns Amtsråd, der den 7. marts skal tage stilling til om der årligt skal tilføres 1,3 millioner kroner til centret. Det vil betyde, at centret bliver udvidet fra 20 til 30 behandlingspladser.

RCT Fyns Amt blev oprettet i 2003. Det er beregnet til voksne traumatiserede flygtninge med opholdstilladelse i Danmark, der har fået alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer på grund af traumatiserede oplevelser.